Výčet exkurzí (spolu)pořádaných Českou arachnologickou společností.

22.9.2019 - PP Radotínské skály
adultní samec
Lokalita: PP Radotínské skály
Vedoucí výpravy: Milan Řezáč
Pozorované druhy: Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LC, Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LC
26.5.2019 - NPP Lochkovský profil
© Ota Zimmermann
Lokalita: NPP Lochkovský profil
Vedoucí výpravy: Eva Líznarová
Pozorované druhy: Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LC, Neon rayi (Simon, 1875) EN, Philaeus chrysops (Poda, 1761) VU
25.5.2019 - PR Prokopské údolí
Lokalita: PR Prokopské údolí
Vedoucí výpravy: Eva Líznarová
Pozorované druhy: Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) EN
24.5.2019 - PP Sedlecké skály
Lokalita: PP Sedlecké skály
Vedoucí výpravy: Eva Líznarová
22.4.2019 - NPR Mohelenská hadcová step
© Ota Zimmermann
Lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
Vedoucí výpravy: Kryštof Rückl
Pozorované druhy: Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) LC
20.4.2019 - NPP Pouzdřanská step
© Ota Zimmermann
Lokalita: NPP Pouzdřanská step
Vedoucí výpravy: Kryštof Rückl
Pozorované druhy: Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LC, Heriaeus oblongus Simon, 1918 EN
28.9.2018 - Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
© Ota Zimmermann
Lokalita: Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
Vedoucí výpravy: Ota Zimmermann
Pozorované druhy: Cyclosa conica (Pallas, 1772) ES, Atypus muralis (Bertkau, 1890) EN
1.9.2018 - Radovič - zplanělé sady
Lokalita: Radovič - zplanělé sady
Vedoucí výpravy: Ota Zimmermann
Pozorované druhy: Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) ES
Česká arachnologická společnost © 2008-2019