Obsah
Originalni ID: 311
Rok
1995
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Citace
Kůrka A. (1995b): Dipoena inornata– a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 38 (in English).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019