Rok
2014
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (2014): K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).