Obsah
Originalni ID: 873
Rok
2007
Autoři
doc. RNDr. Jiří Král, Dr.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Druhy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ES
Citace
Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2007): Revize pavouků druhového agregátu Dysdera erythrina (Araneae, Dysderidae): sympatrický výskyt sibling druhů [Revision of the spiders of the species aggregate Dysdera erythrina: sympatric occurrence of sibling species]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019