Obsah
Originalni ID: 853
Rok
2010
Citace
Řeháková K. (2010): Rozmnožování a životní cyklus pavouka druhu Nigma flavescens (Walckenaer 1830). Reproduction and life cycle of the spider Nigma flavescens. In Maršálek R. (ed.), Studentská vědecká konference. Sborník příspěvků kategorie Věda má budoucnost, Ostravská univerzita, Ostrava, pp. 66–69 (in Czech, English summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019