Rok
1996
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 504
Citace
Růžička V. (1996a): Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Spiders (Araneae) of the Brouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy36 (2): 101–107 (in Czech, English summary).

Fotografie