Arachnologické společnosti

African Arachnological Society
The AFRICAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY (AFRAS) is a scientific society devoted to the study of spiders, scorpions and other arachnids in Africa. It was initiated in 1986 in Pretoria and was first called "The Research Group for the Study of African Arachnida". At the 5th African Arachnological Colloquium (November 1996), the name was changed to the African Arachnological Society.
Africká arachnologická společnost
The AFRICAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY (AFRAS) is a scientific society devoted to the study of spiders, scorpions and other arachnids in Africa. It was initiated in 1986 in Pretoria and was first called "The Research Group for the Study of African Arachnida". At the 5th African Arachnological Colloquium (November 1996), the name was changed to the African Arachnological Society.
American Arachnological Society
The purpose of the American Arachnological Society is to further the study of Arachnids, foster closer cooperation and understanding between amateur and professional arachnologists, and to publish the Journal of Arachnology.
Americká arachnologická společnost
The purpose of the American Arachnological Society is to further the study of Arachnids, foster closer cooperation and understanding between amateur and professional arachnologists, and to publish the Journal of Arachnology.
ARABEL - Arachnologia Belgica
Belgian Arachnological Society
ARAGES - Arachnologische Gesellschaft / German Arachnological Society
The Arachnological Society is an alliance of the German-speaking Arachnologists, which are focusses on the arachnids (excluding Acari and Liphistiomorphae spiders).
Australasian Arachnological Society
The Australasian Arachnological Society aims to promote interest in the ecology, behaviour and taxonomy of arachnids in the Austalasian region, loosely defined as Australia, New Zealand, South-east Asia, Oceania and the Pacific Islands.
Australsko-asijská arachnologická společnost
The Australasian Arachnological Society aims to promote interest in the ecology, behaviour and taxonomy of arachnids in the Austalasian region, loosely defined as Australia, New Zealand, South-east Asia, Oceania and the Pacific Islands.
Belgická arachnologická společnost
ARABEL - Arachnologia Belgica
British Arachnological Society
The Society is a small charity with no commercial or political interests and thus is in a good position to provide balanced and impartial advice on the biology and ecology of all British arachnids.
Britská arachnologická společnost
Arachnologická společnost je spojení německy mluvících arachnologů, kteří se na vědecké bázi věnují pavoukovcům (vyjma sklípkanů a roztočů).
European Society of Arachnology
The European Society of Arachnology supports the study of arachnology, promotes the development of this science and facilitates exchanges between researchers or institutes.
Evropská arachnologická společnost
Evropská arachnologická společnost podporuje sudium arachnologie, vývoj těchto vědeckých oborů a usnadňuje výměnu mezi výzkumníky nebo institucemi.
Grupo Ibérico de Aracnología
group within the Entomological Society of Aragon
International Society of Arachnology
The International Society of Arachnology is the premier international scientific society devoted to arachnology. ISA focuses on the arachnids, excluding Acari.
Maďarská arachnologická společnost
Magyar Arachnológia
Magyar Arachnológia
Hungarian Arachnological Society
Mezinárodní arachnologická společnost
Mezinárodní arachnologická společnost je první mezinárodní vědecká společnost věnující se arachnologii. ISA se zaměřuje na pavoukovce mimo řád roztočů.
Slovak arachnological society
Slovenská arachnologická spoločnosť
Španělská arachnologická společnost
Grupo Ibérico de Aracnología - skupina při Entomologické společnosti Aragonu

Ostatní arachnologické weby

Arachnos.eu
Předmětem zájmu stránek je studium podřádů Mygalomorphae a Araneomorphae se zaměřením na biologii a ekologii.
Arachnos.eu
Everything you ever wanted to know about spiders.
Araneae - pavouci Evropy
Klíč středoevropských pavouků
Araneae - Spiders of Europe
Key of European Spiders
Araneidae-CZ - Křižákovití pavouci
Web Kryštofa Rückla zaměřený na křižáky.
Araneidae-CZ - Orb-weaver spiders
Site run by Kryštof Rückl, focused on Orb-weavers.
BioLib
Nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.
BioLib
A non-commercial educational project intended to be used both by experts and general public. Its content can be expanded by user contributions.
Catalog of the Italian spiders
Cheiracanthium
Projekt Jana Dolanského, jehož cílem je přesnější vymezení determinačních znaků středoevropských druhů rodu Cheiracanthium.
Cheiracanthium
Jan Dolansky's project is focused to more specify the definition of determination attributes of Cheiracanthium spiders of the Central Europe.
Jumping spiders (Arachnida: Araneae: Salticidae) of the world
Dr. Heiko Metzner's site. The best site for a research work with family Salticidae. A continuation of the renowned Drawing Library.
Paukovi Srbije (Spiders of Serbia)
Centar za proučavanje i zaštitu paukova. Centrum pro výzkum a ochranu pavouků. Spider research and protection center.
Pavouci-cz
Pholcidae - the longest legs in the web
Platnickův Katalog pavouků
Použití tohoto katalogu je omezen na výzkum, vzdělávací, non-komerční "fair use", jak jsou definovány podle práva autorského USA
Skákavky světa
Stránky Dr. Heiko Metznera. V současnosti nejlepší web na práci se skákavkami. Pokračování slavné Drawing Library.
Spiders - CZ
The Arachnology Home Page
Rozcestník arachnologických webů. 2500 odkazů na weby s informacemi a obrázky pavouků a ostatních pavoukovců.
The Arachnology Home Page
The Arachnological Hub of the World Wide Web. 2500 links to sites with info and pictures of spiders and other arachnids.
The World Spider Catalog by Norman I. Platnick
Use of this catalog is limited to research, educational, non-commercial "fair use," as defined under U.S. copyright law.
Třesavkovití - nejdelší nohy v pavučině