Členové ČAS na 119. semináři v Praze

Členové ČAS na 119. semináři v Praze

O společnosti

V rámci 102. arachnologického semináře, konaného 11.10.2008 v Praze, byla na své valné hromadě společnost založena jako organizace, nahrazující Arachnologickou sekci při České společnosti entomologické. Při svém vzniku čítala 51 členů.

Česká arachnologická společnost je sdružení lidí se zájmem o pavoukovce. Vedle profesionálních vědeckých pracovníků v oboru arachnologie jsou jejími členy amatérští zoologové, chovatelé, fotografové a milovníci přírody.

Společnost pro své členy pořádá odborné semináře a exkurze a vydává sborník Pavouk, ve kterém informuje o aktuálním dění v oboru.

Členem se může stát osoba po dosažení věku 15 let, se členstvím je spjat členský příspěvek 200 Kč ročně. (Viz. Stanovy)

Členové jsou pravidelně informováni o probíhajících a plánovaných akcích, o dění v české i mezinárodní arachnologické komunitě, jsou jim zasílána aktuální čísla sborníku a mají přístup k databázi literatury.

Registrace je možná zde.

Nejnovější fotografie

Nejnovější publikace
Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí. Note on the occurrence of Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) in the Ohře Valley.
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Nemastoma bidentatum sparsum
Assessment of the occurrence of the harvestmen Nemastoma bidentatum sparsum for the period November 2021–November 2022. It appears that the population of this harvestmen in the Ohře River is self-sustaining.


Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách. Occurrence of Staveleya pusilla (Menge, 1869) also in northwestern Bohemia.
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Staveleya pusilla
Occurrence of Staveleya pusilla (Menge, 1869) also in northwestern Bohemia. Finding of a very rare spider web including microphotography of the bulb and vulva.