Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

O společnosti

V rámci 102. arachnologického semináře, konaného 11.10.2008 v Praze, byla na své valné hromadě společnost založena jako organizace, nahrazující Arachnologickou sekci při České společnosti entomologické. Při svém vzniku čítala 51 členů.

Česká arachnologická společnost je sdružení lidí se zájmem o pavoukovce. Vedle profesionálních vědeckých pracovníků v oboru arachnologie jsou jejími členy amatérští zoologové, chovatelé, fotografové a milovníci přírody.

Společnost pro své členy pořádá odborné semináře a exkurze a vydává sborník Pavouk, ve kterém informuje o aktuálním dění v oboru.

Členem se může stát osoba po dosažení věku 15 let, se členstvím je spjat členský příspěvek 200 Kč ročně. (Viz. Stanovy)

Členové jsou pravidelně informováni o probíhajících a plánovaných akcích, o dění v české i mezinárodní arachnologické komunitě, jsou jim zasílána aktuální čísla sborníku a mají přístup k databázi literatury.

Registrace je možná zde.

Nejnovější fotografie

Nejnovější publikace

Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis.
Autoři: Jan Erhart

Mravenci na vláknech.
Autoři: Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Pavel Pech, Ph.D.
Druhy: Enoplognatha ovata

Pazora slíďákovitá opět v České republice. Zoropsis spinimana in the Czech Republic.
Autoři: MUDr. Kryštof Rückl
Druhy: Zoropsis spinimana
Due to repeated records of Zoropsis spinimana, including a pregnant female, we incorporate the family Zoropsidae and Z. spinimana into the checklist of spiders of Czechia.

Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře.
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Drassyllus vinealis, Erigonoplus foveatus

Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu.
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Druhy: Ipa terrenus, Scotina palliardii, Alopecosa sulzeri

Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?
Autoři: Viktor Střeštík
Druhy: Neoscona adianta