Kurátor zoologie bezobratlých [arachnologie]
curator of Invertebrates [arachnology]

Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Zoologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9 – Horní Počernice,
tel.: +420 224 497 865

Vědecké zaměření: zoologie bezobratlých, arachnologie
Research interest: Zoology of Invertebrates, Arachnology

Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2021

Pavouk 50 (07/2021)
Pavouk 50 (07/2021)

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Pavouci (Araneae) a mnohonožky (Diplopoda) obce Žleby v okrese Kutná Hora.
Dolejš P. (2020): Pavouci (Araneae) a mnohonožky (Diplopoda) obce Žleby v okrese Kutná Hora. Spiders (Araneae) and millipedes (Diplopoda) of the municipality of Žleby in the Kutná Hora District (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 17–43, 338–346 (in Czech, English abstract and summary).
Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech.
Dolejš P., Zeman Š. & Moravec J. (2020): Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech. Selected animal and plant taxa of the Na Hupech meadow, a biologically and recreationally valuable site in Prague-Modřany (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 79–115, 350–351 (in Czech, English abstract and summary).
Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech.
Dolejš P., Zeman Š. & Moravec J. (2020): Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech. Selected animal and plant taxa of the Na Hupech meadow, a biologically and recreationally valuable site in Prague-Modřany (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 79–115, 350–351 (in Czech, English abstract and summary).

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 46 (7/2019)
Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA.
Aghová T., Benda P., Brejcha J., Dolejš P., Kyralová E., Mlíkovský J., Moravec J., Šanda R., Štundl J., Tkoč M. & Vondráček D. (2019): Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA (Methods for storing and archiving zoological tissue collections, and identification based on DNA barcoding). Národní muzeum, Praha, 111 pp. (in Czech, English summary).
Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).
Does reproductive behaviour reflect phylogenetic relationships? An example from Central European Alopecosa wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Pavel Just, Vera Opatova, Petr Dolejš (2019): Does reproductive behaviour reflect phylogenetic relationships? An example from Central European Alopecosa wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Catalogue of the pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in František Miller’s collection
Šťáhlavský F. & Dolejš P. (2019): Catalogue of the pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in František Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague). Arachnol. Mitt. 58: 18–22. DOI: 10.30963/aramit5807

2018

Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles.
Albín A., Aisenberg A., Simó, M. & Dolejš P. (2018): Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles. J. Arachnol. 46 (2): 207–213. DOI: 10.1636/JoA-S-17-094.1.
Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic].
Dolejš P. (2018): Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha. 623 pp., ISBN: 978-80-200-2384-1. Arachnol. Mitt. 56: iv–v.
Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae).
Dolejš P. & Hanko M. (2018): Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae). Arachnol. Mitt. 55: 46–51. DOI: 10.30963/aramit5508
Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh.
Dolejš P. & Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? (The wasp spider – an invasive, or an expansive species?). Živa 66 (5): 263–265 (in Czech, English summary).
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Kůrka A. & Dolejš P. (2018): Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. Arachnol. Mitt. 56: i–iv.
Wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from Bursa and Balıkesir (Northwest Anatolia) in Turkey.
Uyar Z. & Dolejš P. (2018): Wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from Bursa and Balıkesir (Northwest Anatolia) in Turkey. Biol. Div. Con. 11 (3): 41–46.

2017

Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts.
Dolejš P. & Rückl K. (2017): Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 186: 85–92. DOI: 10.2478/jzh-2018-0004
Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic.
Takasuka K., Korenko S., Kysilková K., Štefánik M., Černecká Ľ., Mihál I., Dolejš P. & Holý K. (2017): Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger 267: 8–14. DOI: 10.1016/j.jcz.2017.01.001.
New records and notes on some spiders (Araneae: Lycosidae, Salticidae, Theridiidae) from Turkey.
Uyar Z. & Dolejš P. (2017): New records and notes on some spiders (Araneae: Lycosidae, Salticidae, Theridiidae) from Turkey. Entomol. News 127 (1): 51–63. DOI: 10.3157/021.127.0107.
New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part IV.
Zamani A., Mirshamsi O., Dolejš P., Marusik Y. M., Esyunin S. L., Hula V. & Ponel P. (2017): New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part IV. Acta Arachnol. 66 (2): 55–71. DOI: 10.2476/asjaa.66.55

2016

Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk 41 (12/2016)
Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy)
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015).
Kubcová L. & Dolejš P. (2016): In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.

2015

Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk 38 (7/2015)
Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky.
Dolejš P. (2015): Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky [Book review – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Spiders of the Czech Republic]. Živa 63 (4): LXXIV (in Czech).
Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae).
Dolejš P. & Růžička V. (2015): Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 50: 19–21. DOI: 10.5431/aramit5003.

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 37 (12/2014)
Pavouk 37 (12/2014)
Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?
Dolejš P. (2014): Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129 (in Czech, English summary).
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk 35 (12/2013)
Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata.
Dolejš P. (2013): Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnol. Mitt. 45: 30–35. DOI: 10.5431/aramit4507.
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu.
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).
Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia.
Dolejš P. & Kůrka A. (2013): Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 182 (1): 1–27.

2012

Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.

2011

Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze
Dolejš P. & Kůrka A. (2011): Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. & Solský M. (eds), Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.–24. 11. 2011, FŽP ČZU Praha, p. 29 (in Czech).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy).
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.

2010

Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.

2008

Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P. (2008): Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti(Araneae: Lycosidae)]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 109 pp. (in Czech, English summary).
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.

2006

Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P. (2006): Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (in Czech, English summary).

Média

1.3.2018Pavoukem roku 2018 se stal druh, který můžeme i slyšet
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhySteatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ES
27.12.2017Pavouci v lidských obydlích – 12. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhySteatoda grossa (C. L. Koch, 1838) ES
21.11.2017Pavouci v lidských obydlích – 11. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyMeta menardi (Latreille, 1804) ES
20.10.2017Pavouci v lidských obydlích – 10. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyHarpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) ES
25.9.2017Pavouci v lidských obydlích – 9. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyScotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ES
22.8.2017Pavouci v lidských obydlích – 8. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyEratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ES
18.7.2017Pavouci v lidských obydlích – 7. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyBrigittea civica (Lucas, 1850) ES
12.6.2017Pavouci v lidských obydlích – 6. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyAttulus pubescens (Fabricius, 1775) ES
15.5.2017Pavouci v lidských obydlích – 5. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyAmaurobius ferox (Walckenaer, 1830) ES
19.4.2017Pavouci v lidských obydlích – 4. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyCheiracanthium mildei L. Koch, 1864 ES
15.3.2017Pavouci v lidských obydlích – 3. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyNuctenea umbratica (Clerck, 1757) ES
9.2.2017Pavouci v lidských obydlích – 2. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyLiocranum rupicola (Walckenaer, 1830) ES
11.1.2017Pavouci v lidských obydlích – 1. díl
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyPholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES
22.6.2016Velekrab japonský - největší členovec planety
Linkyoutu.be
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
14.4.2016Evropský pavouk roku 2016
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyCyclosa conica (Pallas, 1772) ES
16.10.2014Babí léto láká k plachtění
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
25.9.2014Nejzajímavější dotazy – copak je to za pavouka?
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyAraneus diadematus Clerck, 1757 ES
13.6.2014Pavouk z Břeclavska
Linkwww.prirodovedci.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyGnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LC
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ES
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ES
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
28.5.2014Mohou pavoukům dorůst ztracené končetiny?
Linkwww.prirodovedci.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
27.9.2013Sedmicentimetrový pavouk od Nitry
Linkwww.prirodovedci.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyLycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
25.9.2013Pavouci od spřádání sítí neupouští
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyAraneus quadratus Clerck, 1757 ES
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VU
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ES
10.9.2013Pavouk z Bangkoku
Linkwww.prirodovedci.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
8.8.2013Nejlepší fotografie lovčíka
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyPisaura mirabilis (Clerck, 1757) ES
5.6.2013Najděte lovčíka
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyPisaura mirabilis (Clerck, 1757) ES
21.3.2013Pavouk dovezený s banány
Linkhobby.idnes.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyMicrommata virescens (Clerck, 1757) ES
20.2.2012Profesor Buchar oslavil své 80. narozeniny
Linkwww.prirodovedci.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyAlopecosa psammophila Buchar, 2001 CR
Philodromus buchari Kubcová, 2004 LC
13.2.2012Vzácný pavouk svádí s auty na Berounsku boj o život
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyPardosa wagleri (Hahn, 1822) CR
7.2.2012Nejnebezpečnější pavouk žijící v Česku?
Linkmuzeum3000.nm.cz
AutořiRNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyCheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ES
7.12.2010Unikátní poznatky o námluvách slíďáka lesostepního
Linkwww.natur.cuni.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyArctosa lutetiana (Simon, 1876) VU

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 173
  • Druhy 86
  • Rody 64
  • Čtverce 13

Určeno

  • Nálezy 144
  • Druhy 70
  • Rody 60
  • Čtverce 21