Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 17× 530× 152× 703×

Araneus diadematus Clerck, 1757

České jménokřižák obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy703 nálezů, 248 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (703 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4213275150
Fotografie313010
Pozorování11054
Sklepávání11205057
Neurčeno337610236
Individuální sběr4213031123
Prosev57414
Zemní past377865108
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (703 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky515818
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0022
Okraje silnic0212
Interiéry budov68012
Mokré louky1216527
Lesní okraje311312
Ruderály21219
Vnější stěny budov0243
Podmáčené smrčiny2114
Bylinné porosty břehů0033
Rašeliniště423932
Neurčeno5812891287
Výsadby listnáčů42037
Zahrady2704
Kamenolomy1636
Úhory0202
Mezofilní louky3516
Luční ostřicové mokřady16710
Vřesoviště nižších poloh0101
Slaniska0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0122
Lužní lesy nížin21339
Reliktní bory na skalách1258
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0022
Bučiny nižších poloh51137
Suťové a roklinové lesy3448
Vlhké doubravy0101
Dubohabřiny2203
Osluněné skály nižších poloh0011
Suché doubravy55812
Horské smrčiny11204
Kamenité suti nižších poloh3538
Suché křoviny21129
Vlhké lesní lemy0323
Mokřadní olšiny1235
Ostřicové porosty stojatých vod2916
Lesy441418
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Ostatní pole0101
Močály314314
Ovocné sady s luční vegetací6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Mokřadní vrbiny0503
Stinné skály nižších poloh3529
Lesostepní doubravy0314
Horské bučiny2448
Louky a pastviny0021
Louky319416
Pastviny0032
Porosty borůvek0113
Výsadby jehličnanů720522
Skály a sutě v horách0122
Písčiny1022
Lesní cesta2415
Širokolisté horské nivy1102
Paseky315010
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápenci1202
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2103
alpínské trávníky1001
Horská vřesoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy