Kvadráty: 5653
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 11× 12×
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 19× 21×
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 22× 25×
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 18× 18×
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 13× 13×
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 13× 15×
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 23× 23×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 14×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 11×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 13× 15×
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 17× 21×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11×
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 10×
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 12×
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (752 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 12 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 16 0 0 4
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 1 0 3
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 2 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 1 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 6 0 10
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 6 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 5
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 5 0 6
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 4
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 9 9 1 18
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 3 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 14 10 0 4
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 0 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 8 2 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 4 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 10 0 6
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 6 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 7 0 4
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 8 0 8
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 29 59 0 9
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 6 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 8 0 6
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 5 0 4
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 2 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 3 8 0 5
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 13 0 5
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 12 12 0 8
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 14 0 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 58 0 21
Maro lepidus Casemir, 1961 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 6 0 9
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 49 0 7
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 29 0 16
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 6 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 6 0 7
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 10 0 10
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 12 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 4 0 6
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 16 0 7
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 25 0 14
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 17 84 1 20
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 10 0 6
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 8 4 0 12
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 8 0 10
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 14 0 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 7 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 13 0 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 10 0 10
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 6 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 9 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 0 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 8 0 15
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 5 1 18
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 8 11 0 9
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 0 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 6 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 4
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 4 1 7
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 18 0 11
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 10 14 0 10
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 2 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 1 2
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 6 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 4 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 4 12 0 10
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 14 13 0 11
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 6
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 6
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 1 0 2
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 1 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 3 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 2 4 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 7 5 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 14 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 6 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 3 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 1 3 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 6 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 4 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 13 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 1 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 1 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 15 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (752 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 12 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 17 0 0 5
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 5
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 6 0 11
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 6 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 2 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 4
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 8 1 17
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 14 10 0 4
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 0 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 8 2 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 1 0 5
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 4 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 10 0 6
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 6 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 8 0 8
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 28 58 0 8
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 8 0 6
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 2 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 12 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 12 12 0 8
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 14 0 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 64 0 21
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 6 0 8
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 48 0 6
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 26 0 12
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 6 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 6 0 6
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 10 0 10
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 12 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 4 0 6
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 14 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 6 24 0 12
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 16 80 0 16
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 11 0 7
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 8 4 0 12
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 8 0 10
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 14 0 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 12 0 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 4 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 6 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 8 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 0 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 8 0 12
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 4 1 17
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 8 10 0 8
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 0 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 6 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 1 3
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 4 0 6
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 16 0 8
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 10 14 0 10
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 2 0 4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 4 10 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 14 12 0 10
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 6
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 6
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 2 3 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 7 6 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 11 0 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 4 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 5 17 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 1 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 5 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 4 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 5 5 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 7 4 17 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 3 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 5 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 4 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 5 0 4
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 1 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 6 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 1 0 2
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 1 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 2 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy