Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12× 1078× 137× 1231×

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1231 nálezů, 197 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1231 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past36031574324797
Prosev1434035
Individuální sběr8048055
Neurčeno15309760303
Eklektor86013
Smyk372104518
Sklepávání4918010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1231 použitých nálezů)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1756112323376
Lesy3538045
Suťové a roklinové lesy3018013
Skály a sutě v horách0101
Mokré louky16643040
Mokřadní olšiny6514030
Ostřicové porosty stojatých vod3505
Lesostepní doubravy9732034
Lužní lesy nížin984652081
Suché křoviny9157022
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6705
Vlhké doubravy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Výsadby listnáčů16843011
Dubohabřiny8651011
Lesní okraje3827032
Suché louky7241036
Kamenité suti nižších poloh2310024
Horské smrčiny1810012
Rašelinné bory4103
Xerotermní travinobylinná společenstva4814021
Louky8614018
Suché doubravy9024045
Reliktní bory na skalách1505
Porosty borůvek59012
Horské biotopy0101
Kamenolomy0202
Rašeliniště154015
Paseky7814018
Písčiny0302
Úhory1258308
Výsadby jehličnanů8152040
Haldy a výsypky320234614
Přirozené lesy14342041
Stinné skály nižších poloh7618018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3609
Bylinné porosty břehů9412010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7916013
Ruderály11115013
Břehy tekoucích vod405012
Podmáčené smrčiny4003
Jeskyně3102
Močály188010
Slaniska0302
Pastviny811909
Širokolisté horské nivy128010
Horské bučiny652108
Ovocné sady s luční vegetací14923010
Acidofilní bory6518017
Mezofilní louky28508
Stojaté a pomalu tekoucí vody7303
Bučiny nižších poloh326016
Luční ostřicové mokřady731205
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4001
Lesní cesta0201
Horská vřesoviště2101
Štěrkové břehy řek0101
Skalní stepi na vápenci3917016
alpínské trávníky1102
Ostatní pole0202
Louky a pastviny16104
 SamciSamiceMláďataNálezy