Kvadráty: 6152
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 7x 7x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 3x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 4x 4x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 3x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 8x 8x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10x 10x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 18x 1x 19x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 5x 5x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 1x 9x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 14x 14x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus sandaliatus Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 4x 4x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 2x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 3x 3x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 5x 5x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 1x 3x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 1x 7x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 5x 5x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 9x 9x
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 12x 12x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 8x 8x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 16x 1x 17x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 2x 2x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 1x 1x
Pardosa wagleri Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 4x 5x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 9x 9x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 9x 10x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 8x 9x
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microdipoena jobi Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 3x 3x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 10x 10x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 9x 9x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 5x 5x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 6x 6x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 5x 5x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 4x 4x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 2x 3x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 1x 7x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 6x 6x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 3x 3x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 7x 8x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 6x 7x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 3x 3x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 11x 11x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 7x 7x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 5x 5x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 6x 6x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 3x 3x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 13x 13x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (859 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 0 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 2 5 11
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 3 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 1 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 4
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 1 2 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 2
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 11 0 3
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 4 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 3 4 0 5
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 5 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 6 0 3
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 1 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 5
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 6 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 7 0 7
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 8 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 4 3 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 3
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 5 0 7
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 6 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 5 8 0 9
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 5 15 0 6
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 2 3 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 11 1 7
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 1 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 6 0 4
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 3
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 4 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 7 0 6
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 5 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 4
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 5 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 5
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 2 3 0 3
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 7 7 0 6
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 0 5
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 7 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 7 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 2 0 4
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 6 0 3
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 4 9 0 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 4
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 4 1 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 5 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 1 7
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 2 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 1 4
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 6
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 2 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 13 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 5 0 2
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 15 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 6 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 3 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 2 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 1 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 6 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 3 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 7 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 7 1 5
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 1 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 3 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 3 5 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 5 2 0 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 1 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 13 0 6
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 4 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 3 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 6 9
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 2 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 5 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 3
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 7 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 8 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 5 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 5 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 2 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 2 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 1 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 1 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 5 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (855 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 6
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 4 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 4 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 2 0 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 1 9
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 3 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 3 17
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 1 4
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 1 10
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 1 2 0 3
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 2 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 5 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 2 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 6 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 2 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 4 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 5
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 1 0 8
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 5 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 3
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 4 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 8
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 1 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 4
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 1 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 4
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 5 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 7 0 5
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 6 12
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 9 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 6 6 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 6 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 8 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 3 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 5 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 6 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 5 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 4 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 6 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 5 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 7 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 7 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 6 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 1 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 4 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 9 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 1 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 1 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 4 3 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 3 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 6 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 5 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 4 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 2 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 6 1 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 3 4 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 7 0 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 2 3 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 4 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 2 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 3 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 12 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 12 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 5 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 4 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 4 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 5 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy