Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 10× 44× 34× 93×

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775)

České jménokřižák trojtečný
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy93 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (93 použitých nálezů)
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0357
Smyk66214
Neurčeno715139
Zemní past103208
Individuální sběr510215
Nárazová past1001
Sklepávání3747
Eklektor1001
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy1314
Vnější stěny budov0044
Písčiny3514
Neurčeno1118248
Písčité břehy0011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0021
Lesy1102
Výsadby listnáčů53204
Suché louky0333
Vlhké lesní lemy1102
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Vlhké doubravy1001
Mokré louky0202
Porosty borůvek0101
Kamenolomy1001
Louky a pastviny1001
Luční ostřicové mokřady0202
Lužní lesy nížin1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lesní okraje1505
Stinné skály nižších poloh1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1001
Skalní stepi na vápenci2001
 SamciSamiceMláďataNálezy