Kvadráty: 6766
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 17x 1x 18x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 9x 9x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 3x
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 12x 12x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 8x 1x 9x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 6x 6x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 4x 6x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 8x 8x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 4x 6x
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený 4x 4x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 4x 4x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 2x 2x
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 5x 6x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 2x 2x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 7x 7x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 10x 12x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 3x 3x
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 3x 3x
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 8x 8x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 14x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 4x 4x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 6x 6x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 7x 11x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 10x 10x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 7x 7x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 4x 4x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 6x 6x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 4x 4x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x 4x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 4x 4x
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 2x 10x 12x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 6x 6x
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 8x 8x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 12x 12x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 8x 8x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 3x 5x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 3x 3x
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Nezvěstný 2x 2x
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 2x 2x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 4x 4x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 1x 3x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x 1x 5x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 1x 3x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 12x 14x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 15x 15x
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 1x 3x
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 2x 3x 5x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10x 10x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x 4x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 3x 3x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 4x 4x
Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 10x 10x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 4x 4x
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený 4x 4x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 7x 9x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 6x 6x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 12x 12x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 8x 8x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 1x 3x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 6x 8x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 4x 6x 10x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Sittisax dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený 4x 4x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený 2x 2x
Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený 4x 4x
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený 6x 6x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 5x 5x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x 4x 8x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 4x 18x 22x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 8x 8x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 2x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 6x 6x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 6x 8x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 12x 12x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený 2x 2x
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Xysticus robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 4x 2x 6x
Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x 4x
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 4x 6x 10x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 12 1 212 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 24 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 22 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 0 0 3
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 5 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 3 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 12 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 11 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 16 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 6 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 1 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 14 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 5 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 11 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 53 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 11 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 8 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 7 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 1 1 3 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 4 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 2 8 10 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (171 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 1 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 3 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 0 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 9 12 1 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 4 0 2
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 6 10 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 4 0 3
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 5 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 0 2
Thanatus atratus Simon, 1875 0 1 3 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 10 10 1 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 5 0 0 2
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 1 3 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 5 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 4 0 3
Neon rayi (Simon, 1875) 8 10 1 6
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 7 2 1 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 3 0 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 5 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 15 2 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 6 6 0 5
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 3 0 0 1
Sittisax dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 3 2 4
Euryopis laeta (Westring, 1861) 1 1 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 5 1 0 1
Lasaeola prona (Menge, 1868) 4 2 1 3
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 7 11 0 11
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 6 0 4
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 2 1 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 10 10 1 6
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 0 0 0 1
Xysticus robustus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 6 6 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 11 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 1 1 3 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 2 8 10 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 4 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019