Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 363× 42× 410×

Clubiona lutescens Westring, 1851

České jménozápředník žlutý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy410 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišť(open), semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-950

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (410 použitých nálezů)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3279077
Individuální sběr281081094
Zemní past565264102
Nárazová past2406
Neurčeno4156485
Eklektor0404
Sklepávání1014715
Prosev1928027
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (410 použitých nálezů)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1011010
Lesní okraje2709
Lužní lesy nížin916019
Vlhké lesní lemy0101
Horské smrčiny1203
Paseky3506
Močály1843030
Dubohabřiny0001
Mezofilní louky1304
Bylinné porosty břehů815719
Mokré louky1016020
Suťové a roklinové lesy3003
Neurčeno458878124
Slaniska1001
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché křoviny48010
Suché louky1304
Mokřadní olšiny2018031
Okraje silnic0101
Ostřicové porosty stojatých vod0404
Lesy2707
Interiéry budov0202
Břehy tekoucích vod510010
Luční ostřicové mokřady518011
Ovocné sady s luční vegetací0303
Porosty borůvek2302
Výsadby listnáčů0101
Ruderály2204
Bahnité břehy2201
Úhory0202
Bučiny nižších poloh3504
Haldy a výsypky0006
Kamenolomy2001
Podmáčené smrčiny1202
Výsadby jehličnanů7609
Písčiny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod311010
Obhospodařované pozemky1001
Pastviny1101
Stinné skály nižších poloh1001
Rašeliniště3605
Lesní cesta0303
Těžební jámy1001
Acidofilní bory0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Štěrkové břehy řek0001
Přirozené lesy3103
Písčité břehy1001
Suché doubravy31006
Skalní stepi na vápenci0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
Horské bučiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy