Kvadráty: 6070
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Evansia merens Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený 1x 1x
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 11 2 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 5 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 3 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 3 1 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 5 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 11 2 0 4
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 5 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 3 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 3 1 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 5 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 2 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy