Kvadráty: 6070
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Evansia merens Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 11 2 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 5 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 3 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 3 1 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 5 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 11 2 0 4
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 5 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 3 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 3 1 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 5 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 2 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy