Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 6x 6x 176x 58x 246x

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

České jménoběžník suchopárový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy246 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (165 použitých nálezů)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1222632
Zemní past1035514127
Smyk3203
Žlutá miska0101
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (149 použitých nálezů)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolom0101
Nízké xerofilní křoviny0301
Louky0202
Xerotermní travinobylinná společenstva2311124
pastviny0101
pískovny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy16207
mezofilní louky1203
kamenolomy1001
suché lesní lemy0101
Lesní okraje3005
Xerotermy na jiných podkladech1111316
Skály nižších a středních výšek1001
Písečné přesypy1001
Haldy a výsypky1002
Slatiniště0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Porosty vysokých ostřic0101
Polní meze0202
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Acidofilní bory6005
Mezofilní louky1102
Ruderály2102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2001
Trnkové křoviny3205
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6308
Pastviny1102
Skalní stepi na vápencových podkladech2517236
Vlhké louky0001
Floristicky pestré křoviny0001
Močály2001
Polní úhory1102
Smrkové monokultury0101
Ovocné sady0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
Louky a pastviny4303
Vrchoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy