Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 176× 80× 268×

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

České jménoběžník suchopárový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy268 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (268 použitých nálezů)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1426
Individuální sběr1328639
Zemní past1116014136
Neurčeno2038081
Smyk3405
Žlutá miska0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (268 použitých nálezů)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1224
Neurčeno295014106
Suché louky1113318
Kamenolomy1102
Ovocné sady s luční vegetací1203
Vřesoviště nižších poloh1402
Suché lesní lemy0202
Nízké xerofilní křoviny0301
Louky0202
Xerotermní travinobylinná společenstva2311124
Pastviny1405
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Reliktní bory na skalách1102
Suché doubravy17409
Suché křoviny5308
Mezofilní louky2305
Lesní okraje3005
Stinné skály nižších poloh1001
Písčiny1001
Haldy a výsypky1002
Luční ostřicové mokřady0101
Porosty borůvek3003
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory6005
Ruderály2102
Lesostepní doubravy6308
Skalní stepi na vápenci2517236
Mokré louky0001
Močály2001
Úhory1102
Výsadby jehličnanů0101
Louky a pastviny4303
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy