Kvadráty: 5954
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Saaristoa abnormis Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Psilochorus simoni Psilochorus simoni (Berland, 1911) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (303 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Psilochorus simoni (Berland, 1911) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 62 48 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 8 13 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (302 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 3
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 62 48 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 8 13 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Psilochorus simoni (Berland, 1911) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy