Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 136x 16x 152x

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka hranatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy152 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
Stratum(Ground layer), Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (61 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska1001
Individuální sběr65513
Zemní past2238
Sklepávání3125
Prosev45816
Smyk3216
Eklektor35311
ra0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (53 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů0101
travnaté stepi2225
rašeliniště2002
reliktní bory na skalách1112
Louky a pastviny0202
údolní jasanoolšové luhy1203
luční ostřicové mokřady0011
osluněné skály nižších poloh0011
Lesy3238
výsadby jehličnanů1326
Horské biotopy1001
mokré louky0112
dubohabřiny0202
kamenité suti nižších poloh1001
Louky2102
haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
kamenolomy0011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2012
lužní lesy nížin0011
štěrkové břehy řek0011
Močály0011
Acidofilní bory1012
podmáčené smrčiny0101
bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020