Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 76x 26x 102x

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka hranatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy102 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
Stratum(Ground layer), Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4317
Individuální sběr77619
Zemní past55414
Žlutá miska1001
Prosev43712
Eklektor35311
Sklepávání0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny1001
Lesní okraje0101
Močály1012
výsadby listnáčů0101
Xerotermy na jiných podkladech2225
Rašeliniště a slatiniště2002
Reliktní bory na skalních podkladech1112
Louky a pastviny0202
Lužní lesy1203
Slatiniště0011
Skály nižších a středních výšek0011
Lesy3238
Smrkové monokultury0314
Horské biotopy1001
Vlhké louky0112
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Kamenité sutě1001
Louky2102
Haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
Borové monokultury0011
Kamenolom0011
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Rákosiny, orobincové porosty2012
Kulturní lesy1001
Štěrkové lavice0011
Acidofilní bory1012
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Floristicky pestré křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy