Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 76× 54× 130×

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka hranatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy130 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
Stratum(Ground layer), Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (130 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1017834
Zemní past65415
Smyk44210
Prosev631620
Vysavač0101
Neurčeno114137
Žlutá miska1001
Eklektor35311
Sklepávání0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Lužní lesy nížin1416
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3003
Suťové a roklinové lesy0133
Mokré louky0165
Lesní okraje0101
Písčiny0101
Bylinné porosty břehů0011
Neurčeno136546
Mezofilní louky0303
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2023
Luční ostřicové mokřady0022
Vřesoviště nižších poloh0112
Močály1012
Suché lesní lemy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Bučiny nižších poloh1001
Písčité břehy1001
Dubohabřiny0001
Vlhké doubravy0101
Výsadby listnáčů0101
Suché louky2225
Rašeliniště2002
Reliktní bory na skalách1112
Louky a pastviny0202
Stinné skály nižších poloh0011
Lesy3238
Výsadby jehličnanů1326
Horské biotopy1001
Suché doubravy0202
Kamenité suti nižších poloh1001
Louky2102
Haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
Kamenolomy0011
Štěrkové břehy řek0011
Acidofilní bory1012
Horské smrčiny0101
Mokřadní olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy