Kvadráty: 6755
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 6 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 9 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 9 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 6 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 4 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy