Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 6x 580x 41x 627x

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

České jménoběžník mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy627 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1938, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2579167
Zemní past9949896
Smyk49142490
Žlutá miska1001
Prosev1415
Sklepávání93909
ra1001
?1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (240 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2002
bylinné porosty břehů7606
ostřicové porosty stojatých vod615012
rašeliniště128016
mokré louky2652039
výsadby jehličnanů1604
Močály1156131
travnaté stepi0101
lužní lesy nížin1001
suché křoviny3709
Louky4203
Xerotermní travinobylinná společenstva105011
bučiny nižších poloh0502
luční ostřicové mokřady230113
horská vřesoviště0102
kamenolomy2103
Louky a pastviny1001
00000002906
ovocné sady bez bylinné vegetace2204
úhory1001
údolní jasanoolšové luhy2504
A1211003103
dubohabřiny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1605
bahnité břehy0201
reliktní bory na skalách0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod166014
okraje silnic1001
osluněné skály nižších poloh1101
bažinné olšiny16609
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1204
horské bučiny0301
písčiny1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Polní biotopy1001
mezofilní louky5205
horské smrčiny0101
Kultury listnáčů63402
obilná pole1001
ruderály2002
Acidofilní bory0201
paseky2504
Přirozené lesy0001
haldy a výsypky0062
Lesy0101
skalní stepi na vápenci2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020