Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 299x 43x 345x

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

České jménoběžník mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy345 nálezů, 121 kvadrátů
První nález 1938, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2019 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (270 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev811116
Individuální sběr4295175
Zemní past101908102
Smyk28113466
Žlutá miska1001
Sklepávání47010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (238 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vegetace vysokých ostřic0101
pískovny1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2502
Porosty vysokých ostřic616013
Vrchoviště4407
Pískovna1001
Vlhké louky2652039
Kulturní lesy1101
Močály1157132
Xerotermy na jiných podkladech0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek5104
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Floristicky pestré křoviny0202
Louky4203
Xerotermní travinobylinná společenstva105011
Acidofilní bukové bučiny0101
Slatiniště230113
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0102
Kamenolom2103
Louky a pastviny1001
Ovocné sady5307
Luční úhory1001
Lužní lesy2504
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1605
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0201
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Rákosiny, orobincové porosty166014
Cesty, silnice1001
Skály nižších a středních výšek1101
Bažinné olšiny16609
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1204
Křoviny a skupiny stromů mimo les3507
Horské buko-jedlové lesy0301
Květnaté bučiny0401
Písečné přesypy1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Polní biotopy1001
Rašeliniště a slatiniště7206
Mezofilní louky4204
Smrkové monokultury0101
Přechodová rašeliniště1304
Horské smrčiny0101
Kultury listnáčů63402
Pole1001
Polní meze1001
Ruderály2002
Lesní paseky2504
Acidofilní bory0201
Borové monokultury0402
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0062
Lesy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech2101
 SamciSamiceMláďataNálezy