Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 299× 102× 404×

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

České jménoběžník mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy404 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1938, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (403 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk43126793
Zemní past1211068122
Individuální sběr4297177
Sklepávání79014
Neurčeno3736076
Prosev813219
Žlutá miska3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (404 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály3003
Bylinné porosty břehů117010
Mokré louky2958048
Lužní lesy nížin96010
Neurčeno79816121
Louky0001
Ostřicové porosty stojatých vod619016
Močály1159134
Mokřady2002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4105
Rašeliniště1310019
Mezofilní louky7306
Lesy0001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1144
Vřesoviště nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod179017
Paseky2605
Vlhké doubravy1001
Suché louky2102
Výsadby jehličnanů1604
Suché křoviny3709
Louky4203
Xerotermní travinobylinná společenstva105011
Bučiny nižších poloh0502
Luční ostřicové mokřady230113
Porosty borůvek0102
Kamenolomy2103
Louky a pastviny1001
Ovocné sady s luční vegetací5307
Úhory1001
Suché doubravy1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1605
Bahnité břehy0201
Reliktní bory na skalách0101
Okraje silnic1001
Stinné skály nižších poloh1101
Mokřadní olšiny16609
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1204
Horské bučiny0301
Písčiny1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Polní biotopy1001
Horské smrčiny0101
Výsadby listnáčů63402
Ostatní pole1001
Pastviny1001
Acidofilní bory0201
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0062
Lesy0101
Skalní stepi na vápenci2101
 SamciSamiceMláďataNálezy