Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 299× 74× 376×

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

České jménoběžník mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy376 nálezů, 138 kvadrátů
První nález 1938, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (376 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk40124789
Individuální sběr4297177
Neurčeno3736076
Prosev813219
Sklepávání48011
Zemní past101908103
Žlutá miska1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (376 použitých nálezů)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky2957047
Lužní lesy nížin3606
Ostřicové porosty stojatých vod619016
Neurčeno67656108
Močály1159134
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4105
Rašeliniště1310019
Bylinné porosty břehů9608
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1144
Vřesoviště nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod177016
Mezofilní louky4305
Paseky2605
Vlhké doubravy1001
Výsadby jehličnanů1604
Suché louky0101
Suché křoviny3709
Louky4203
Xerotermní travinobylinná společenstva105011
Bučiny nižších poloh0502
Luční ostřicové mokřady230113
Porosty borůvek0102
Kamenolomy2103
Louky a pastviny1001
Ovocné sady s luční vegetací5307
Úhory1001
Suché doubravy1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1605
Bahnité břehy0201
Reliktní bory na skalách0101
Okraje silnic1001
Stinné skály nižších poloh1101
Mokřadní olšiny16609
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1204
Horské bučiny0301
Písčiny1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Polní biotopy1001
Horské smrčiny0101
Výsadby listnáčů63402
Ostatní pole1001
Pastviny1001
Ruderály2002
Acidofilní bory0201
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0062
Lesy0101
Skalní stepi na vápenci2101
 SamciSamiceMláďataNálezy