Kvadráty: 5858
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (94 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 4 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 12 21 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 16 1 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 2 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 3 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (94 použitých nálezů)
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 5 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 3 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 2 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 15 1 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 15 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 2 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 6 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy