Kvadráty: 5858
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 4 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 12 21 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 16 1 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 15 1 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 15 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 4 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 6 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy