Kvadráty: 5858
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 4 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 12 21 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 16 1 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 15 1 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 15 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 4 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 7 1 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 4 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 6 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy