Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 6x 4x 309x 12x 331x

Pirata piscatorius (Clerck, 1757)

České jménoslíďák potápivý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy331 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (152 použitých nálezů)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16211033102
Individuální sběr25491949
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod55211
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
rašeliniště4427834
Močály48492538
ostřicové porosty stojatých vod3240013
mokré louky4217421
bažinné olšiny1202
údolní jasanoolšové luhy3002
Louky3102
luční ostřicové mokřady21612
bylinné porosty břehů4104
podmáčené smrčiny0101
Lesy1001
rašelinné bory9304
Břehy tekoucích vod0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020