Kvadráty: 5655
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (137 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 16 3 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 69 11 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 4 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 2 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 10 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 13 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 4 6 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 4 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 7 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 1 3 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 7 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 30 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 8 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 2 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 9 5 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (137 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 4 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 43 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 17 3 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 9 0 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 71 11 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 2 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 4 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 10 6 3 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 2 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 10 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 8 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 8 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 4 6 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 7 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy