Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 6x 19x 826x 89x 940x

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

České jménoskálovka pýřitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy940 nálezů, 141 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (432 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past47420012390
Žlutá miska0101
Individuální sběr2030132
Prosev1203
?4606
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (368 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny3205
paseky186015
Lesní okraje516012
Lesy172015
okraje silnic3204
travnaté stepi3836046
bučiny nižších poloh123112
rašeliniště2711021
výsadby jehličnanů2011023
Xerotermní travinobylinná společenstva4119229
kamenolomy2102
úhory2808
skalní stepi na vápenci3536840
dubohabřiny14407
Louky4003
rašelinné bory4202
kamenité suti nižších poloh1102
horské smrčiny1001
horská vřesoviště154011
Močály1102
haldy a výsypky4007
Louky a pastviny46210
mezofilní louky14206
osluněné skály nižších poloh5205
ovocné sady bez bylinné vegetace2102
Ovocné sady a vinohrady1001
reliktní bory na skalách3002
mokré louky11208
Kultury listnáčů2103
slaniska8103
ruderály4002
Acidofilní bory4105
ostřicové porosty stojatých vod3002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
luční ostřicové mokřady17703
Břehy tekoucích vod0101
suché křoviny11109
suťové a roklinové lesy1001
Přirozené lesy5404
širokolisté horské nivy1001
lesostepní doubravy348019
horské bučiny1001
pastviny3003
štěrkové břehy řek0001
suché lesní lemy1001
písčiny2101
údolní jasanoolšové luhy1001
alpínské trávníky1001
suché doubravy4604
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020