Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 10× 437× 100× 550×

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

České jménoskálovka pýřitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy550 nálezů, 146 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (550 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past45318712377
Individuální sběr4849147
Neurčeno40390112
Žlutá miska0101
Smyk8308
Prosev1102
Sklepávání2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (550 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky2304
Kamenolomy3103
Vřesoviště nižších poloh0101
Nízké xerofilní křoviny1001
Suché lesní lemy1001
Neurčeno127630172
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3205
Paseky2211017
Suché doubravy15808
Lesní okraje516012
Lesy172015
Okraje silnic3204
Suché louky3836046
Bučiny nižších poloh123112
Rašeliniště2711021
Výsadby jehličnanů2011023
Xerotermní travinobylinná společenstva4119229
Úhory2808
Skalní stepi na vápenci3536840
Dubohabřiny9304
Louky4003
Rašelinné bory4202
Kamenité suti nižších poloh1102
Horské smrčiny1001
Porosty borůvek154011
Močály1102
Haldy a výsypky4007
Louky a pastviny46210
Stinné skály nižších poloh5205
Ovocné sady s luční vegetací2102
Ovocné sady a vinohrady1001
Reliktní bory na skalách3002
Mokré louky11208
Pastviny16208
Výsadby listnáčů2103
Slaniska8103
Ruderály4002
Acidofilní bory4105
Ostřicové porosty stojatých vod3002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Luční ostřicové mokřady17703
Břehy tekoucích vod0101
Suché křoviny11109
Suťové a roklinové lesy1001
Přirozené lesy5404
Širokolisté horské nivy1001
Lesostepní doubravy348019
Horské bučiny1001
Štěrkové břehy řek0001
Vlhké lesní lemy1001
Písčiny2101
Lužní lesy nížin1001
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy