Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 10x 437x 93x 543x

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

České jménoskálovka pýřitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy543 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (431 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4649145
Zemní past44917812372
Žlutá miska0101
Smyk8308
Prosev1102
Sklepávání2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (371 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolom3103
Nízké xerofilní křoviny1001
pískovny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy11204
paseky0101
Lesní okraje516012
Lesy172015
Cesty, silnice3204
Xerotermy na jiných podkladech3836046
Acidofilní bukové bučiny6308
Rašeliniště a slatiniště179016
Kultury jehličnanů1102
Vrchoviště10104
Xerotermní travinobylinná společenstva4119229
Pískovna3104
Přechodová rašeliniště0101
Luční úhory2305
Skalní stepi na vápencových podkladech3536840
Skupiny stromů, remízky < 1 ha9304
Louky4003
Rašelinné březiny a bory4202
Kamenité sutě1102
Horské smrčiny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou154011
Smrkové monokultury84010
Močály1102
Haldy a výsypky4007
Louky a pastviny46210
Mezofilní louky1001
Pískovcová skalní města5205
Ovocné sady2102
Ovocné sady a vinohrady1001
Kulturní lesy10509
Reliktní bory na skalních podkladech3002
Vlhké louky11208
Polní meze13205
Kultury listnáčů2103
Slaniska8103
Urbánní biotopy1001
Lesní paseky185014
Acidofilní bory4105
Porosty vysokých ostřic3002
Rákosiny, orobincové porosty1001
Slatiniště17703
Břehy tekoucích vod0101
Květnaté bučiny6014
Křoviny a skupiny stromů mimo les5105
Ruderály3001
Suťové a roklinové lesy1001
Přirozené lesy5404
Trnkové křoviny6004
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy348019
Horské buko-jedlové lesy1001
Pastviny3003
Štěrkové lavice0001
Bylinný lem lesa1001
Písečné přesypy2101
Borové monokultury1102
Polní úhory0503
Lužní lesy1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4604
 SamciSamiceMláďataNálezy