Kvadráty: 7072
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 4x 5x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 1x 5x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 1x 3x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 1x 1x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 2x 3x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x 2x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 3x 3x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (199 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 1 1 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 8 2 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 4 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 6 10 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 2 3 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 3 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 5 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 3 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 3 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 4 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (199 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 1 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 1 1 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 2 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 4 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 3 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 4 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 5 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 3 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 4 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 6 10 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy