Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 13x 699x 90x 804x

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka oválná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy804 nálezů, 230 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (804 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk138411181233
Prosev1332625
Pozorování0101
Neurčeno5115131206
Individuální sběr8318053152
Nárazová past3001
Zemní past87107132100
Žlutá miska1001
Eklektor29322817
Sklepávání9316411868
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (804 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Lesní okraje1110318
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3303
Suché louky0101
Mezofilní louky6308
Kamenolomy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3103
Suché lesní lemy1001
Vřesoviště nižších poloh1101
Lužní lesy28463119
Paseky0101
Acidofilní teplomilné doubravy1001
Suché křoviny1001
Slaniska0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2102
Devětsilové lemy horských toků1001
Suťové a roklinové lesy1001
Dubohabřiny2001
Vlhké doubravy4002
Neurčeno76282164271
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy31754429
Suché doubravy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech51417
Přechodová rašeliniště0346
Vrchoviště0122
Xerotermní travinobylinná společenstva217110
Cesty, silnice1102
Interiéry budov0706
Kamenolom216613
Smrkové monokultury1254
Porosty vysokých ostřic2503
Acidofilní bukové bučiny11102
Květnaté bučiny2329212
Bylinný lem lesa1113
Xerotermy na jiných podkladech631623
Bylinné porosty na březích potoků a řek1918
Břehy tekoucích vod412810
Slatiniště9144427
Vlhké louky6271723
Močály24332429
Horské buko-jedlové lesy3825
Ovocné sady414111
Louky423315
Reliktní bory na skalních podkladech06156
Pastviny0802
Stojaté a pomalu tekoucí vody5214
Rašelinné březiny a bory1401
Kultury listnáčů7210807
Křovinatý plášť lesa3001
Suťové a roklinové lesy17346
Písečné přesypy6104
Bažinné olšiny30343923
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Louky a pastviny0022
Přirozené lesy211497
Lesy1623619
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2501
Luční úhory2103
Haldy a výsypky01306
Skály nižších a středních výšek61116
Mezofilní louky11828
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1204
Pískovcová skalní města0101
Urbánní biotopy7804
Podmáčené smrčiny2314
Trnkové křoviny1453
Kulturní lesy381714
Polní meze1112
Rákosiny, orobincové porosty34177
Kamenité sutě1103
Ruderály0011
Rašeliniště a slatiniště0234
Lesní paseky1726
Parky0601
Pozemní komunikace0402
Lesní cesta0402
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3402
Těžební jámy1012
Acidofilní bory41003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy916113
Křoviny a skupiny stromů mimo les102307
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0233
Floristicky pestré křoviny0107
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1337
Kácené vrbové křoviny1001
Kultury jehličnanů0051
Borové monokultury31401
Horské smrčiny0502
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0201
 SamciSamiceMláďataNálezy