Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 25x 1254x 55x 1338x

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka oválná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1338 nálezů, 217 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-800

Literatura

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (570 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Smyk183480180247
Individuální sběr7616848144
Žlutá miska1001
Zemní past273211668
Eklektor29322716
Sklepávání10919613680
Prosev0589
sf1203
ra2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (500 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky2703
bylinné porosty břehů2919
mezofilní louky1412314
skalní stepi na vápenci51417
Lesní okraje118316
rašeliniště06912
Xerotermní travinobylinná společenstva217110
okraje silnic1102
interiéry budov0706
kamenolomy213612
výsadby jehličnanů7242619
bučiny nižších poloh2440214
ostřicové porosty stojatých vod1402
suché lesní lemy1113
travnaté stepi631422
Břehy tekoucích vod412810
luční ostřicové mokřady9134426
mokré louky6271723
dubohabřiny29724427
Močály24332429
horské bučiny3825
ovocné sady bez bylinné vegetace31118
údolní jasanoolšové luhy28453118
Louky423315
reliktní bory na skalách06156
pastviny0802
Stojaté a pomalu tekoucí vody5214
rašelinné bory1401
Kultury listnáčů7210807
suché křoviny1428518
suťové a roklinové lesy17346
písčiny6104
bažinné olšiny30343923
lužní lesy nížin1305
Louky a pastviny0022
Přirozené lesy211497
Lesy1623619
bahnité břehy2501
úhory2103
haldy a výsypky01306
osluněné skály nižších poloh61217
ruderály7815
podmáčené smrčiny5716
00000000101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod34177
A1211001303
kamenité suti nižších poloh1103
paseky1726
Pozemní komunikace0402
Lesní cesta0402
Těžební jámy1012
Acidofilní bory41003
lesostepní doubravy916113
horská vřesoviště0233
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1337
vrbové křoviny1001
horské smrčiny0502
alpínské trávníky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020