Kvadráty: 5862
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x 2x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Maso gallicus Maso gallicus Simon, 1894 Kriticky ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 1x 5x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x 2x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 3x 3x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 3x 3x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 1x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x 2x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 3x 3x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 1x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (208 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 4 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 6 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Maso gallicus Simon, 1894 3 3 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 21 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 10 0 3
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 5 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 6 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 3 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 4 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 3 3 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 27 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 6 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso gallicus Simon, 1894 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 5 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (208 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 4 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 6 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso gallicus Simon, 1894 3 3 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 21 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 10 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 6 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 3 3 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 27 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 6 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso gallicus Simon, 1894 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 5 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 5 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy