Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 16× 19× 43×

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)

České jménolistovník podkorní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy43 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr114217
Fotografie0102
Neurčeno917120
Smyk0101
Zemní past1103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů0415
Písčiny0101
Suché lesní lemy5501
Lesy1203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Neurčeno413119
Horské smrčiny0101
Reliktní bory na skalách0213
Lesní okraje0102
Pozemní komunikace0101
Acidofilní bory1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy