Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 4x 11x 30x 5x 50x

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)

České jménolistovník podkorní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy50 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Individuální sběr0718
Smyk0101
Zemní past1103
?3503
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesy0101
výsadby jehličnanů0202
Lesní okraje0102
Lesy0101
Pozemní komunikace0101
Acidofilní bory1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
reliktní bory na skalách0011
travnaté stepi0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019