Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Endangered 2x 6x 16x 8x 32x

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)

Czech namelistovník podkorní
Threat levelEndangered
Records32 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0101
Individuální sběr0718
Smyk0101
Zemní past1103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (13 used records)
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesy0202
výsadby jehličnanů0101
Lesní okraje0102
Pozemní komunikace0101
Acidofilní bory1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Borové monokultury0101
Reliktní bory na skalních podkladech0011
Xerotermy na jiných podkladech0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020