Kvadráty: 6673
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiridium museorum Cheiridium museorum (Leach, 1817)
Chthoniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Chthonius tetrachelatus Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790)
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Cinetata gradata Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oonopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinesthis inermis Tapinesthis inermis (Simon, 1882) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Lacinius ephippiatus Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835)
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gyas titanus Gyas titanus (Simon, 1879)
Leiobunum rotundum Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (248 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 6 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 4 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiridium museorum (Leach, 1817) 0 1 2 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 4
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 10 10 0 9
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 2 1 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 3 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 1 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 1 1 3
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Gyas titanus (Simon, 1879) 1 1 0 1
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 0 1 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 3 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 54 0 8
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 38 8
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 1 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) 2 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 3 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 2 0 1
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 0 4 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 5 5 0 1
Podzemní trubkové pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (248 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 5 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 10 10 0 9
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 52 0 7
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 38 8
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 0 4 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 5 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 3 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 1 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 3 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 3 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Cheiridium museorum (Leach, 1817) 0 1 2 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 0 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 2 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Gyas titanus (Simon, 1879) 1 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy