Kvadráty: 6673
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 5x 5x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 3x 3x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 3x 3x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Cinetata gradata Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 9x 9x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oonopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tapinesthis inermis Tapinesthis inermis (Simon, 1882) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 9x 9x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 6 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 10 10 0 9
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 2 1 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 3 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 1 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 1 1 3
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 54 0 8
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 38 8
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 1 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 3 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 2 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (212 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 5 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 10 10 0 9
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 52 0 7
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 38 8
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 1 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 3 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 1 0 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 3 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bahnité říční náplavySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 2 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porosty devětsilůSamciSamiceMláďataNálezy
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pobřežní vegetace potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Paseky s podrostem původního lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Devětsilové lemy horských tokůSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy