Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 103× 52× 160×

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)

České jménozápřednice mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy160 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (160 použitých nálezů)
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1629845
Individuální sběr19742447
Zemní past1115214
Neurčeno524149
Žlutá miska1001
Prosev0202
Sklepávání2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (160 použitých nálezů)
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0202
Lesostepní doubravy1102
Vřesoviště nižších poloh0021
Rašeliniště87012
Mokré louky2629
Neurčeno10511277
Louky61246
Louky a pastviny1234
Slaniska1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3703
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2103
Lužní lesy nížin0101
Suché louky2704
Mezofilní louky1823
Písčiny0202
Bylinné porosty břehů1012
Paseky2415
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Močály0302
Porosty borůvek1001
Mokřadní vrbiny0101
Suché křoviny1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Kamenolomy1232
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Horské bučiny0011
Mokřadní olšiny1631
Výsadby jehličnanů0201
Vlhké lesní lemy1001
Výsadby listnáčů6801
Lesy0101
Skalní stepi na vápenci1012
 SamciSamiceMláďataNálezy