Kvadráty: 7149
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 8x 8x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 6x 6x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 10x 10x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 2x 6x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 4x 4x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 4x 4x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 8x 8x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 12x 2x 14x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 8x 8x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 8x 8x
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený 11x 11x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 18x 18x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 6x 6x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 4x 4x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený 8x 8x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 1x 5x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Kriticky ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 8x 8x
Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Nezvěstný 2x 2x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 14x 14x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 12x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 16x 16x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 2x 12x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 4x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 8x 8x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 12x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) Ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 8x 8x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 1x 5x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 2x 6x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 Ohrožený 9x 1x 10x
Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 4x 4x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 17x 17x
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 8x
Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený 6x 6x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 10x 10x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 8x
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 2x 2x
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený 4x 4x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 10x 10x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 20x 20x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 12x 12x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 6x 6x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x 4x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 6x 6x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 6x 6x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 12x 12x
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 10x 10x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (397 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 11 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 10 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 5 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 7 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 3 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 61 23 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 20 10 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 2 0 2
Gnaphosa microps Holm, 1939 207 47 0 2
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) 4 5 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 9 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 4 1 0 2
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 21 2 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 17 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 53 26 0 4
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 75 23 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 25 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 24 17 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 2 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 3 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 7 1 0 4
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 33 1 0 2
Savignia frontata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 24 41 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 4 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 132 141 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 9 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 26 15 0 4
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 5 1 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 23 51 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 10 4 1 4
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 7 2 0 3
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 4 3 3
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 10 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 8 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 2 12 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 5 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 4 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 18 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 5 5 0 5
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 10 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 7 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 4 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 4 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 5 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 112 110 0 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 25 48 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 11 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 13 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 6 0 4
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 4 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 4 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 3 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 33 50 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) 1 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 8 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 9 10 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 1 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 2 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 2
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 6 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 2 0 0 2
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 3 0 2
Savignia frontata Blackwall, 1833 1 2 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 43 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 6 0 3
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 12 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 2 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 1 0 1
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 0 5 0 5
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 3 0 4
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 5 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (375 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 7 4 0 5
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna major Menge, 1869 0 3 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 2 0 2
Gnaphosa microps Holm, 1939 207 49 0 4
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) 5 6 0 6
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 3 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 3 14 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 1 3 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 3 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Savignia frontata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 26 15 0 4
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 6 1 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 23 52 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 7 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 10 1 10
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 4 2 18 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 7 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 7 2 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 2 6 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 10 4 0 6
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 4 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 2 0 3
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 2 0 2
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 12 7 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 2 0 3
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 8 1 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 3 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 3 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 2 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 40 19 1 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 12 2 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 12 3 3 5
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 3 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 97 95 0 3
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 9 0 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 12 5 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 41 14 0 4
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 61 21 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 26 8 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 25 17 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 1 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 26 48 0 4
Labulla thoracica (Wider, 1834) 2 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 9 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 10 11 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 34 2 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 11 29 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 114 128 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 41 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 1 0 4
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 4 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 18 30 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 2 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 5 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 12 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 5 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 21 4 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 6 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 8 0 1
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 5 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 17 17 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 14 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 13 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 14 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 11 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 13 13 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 18 13 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 15 20 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 7 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Savignia frontata Blackwall, 1833 1 2 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019