Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 37× 11× 48×

Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908

České jménoslíďák vrchovištní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy48 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1961, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález 2009 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - ME [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška750-1450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past97294236
Individuální sběr715312
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady23134211
Rašelinné bory1001
Rašeliniště8031336
 SamciSamiceMláďataNálezy