Kvadráty: 5259
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 28× 12× 40×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 14× 17×
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 16× 22×
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agnyphantes expunctus Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta decora Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
Agyneta milleri Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10× 11×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Bolephthyphantes index Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Silně ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený 10× 10×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 11× 12×
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 19× 20×
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 19× 21×
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 15× 15×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 11× 11×
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 13× 14×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 25× 27×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
Maro sublestus Maro sublestus Falconer, 1915 Silně ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mecynargus morulus Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 12× 14×
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený
Oreonetides vaginatus Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený 10× 10×
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 11×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 10×
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 11×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Wubanoides uralensis lithodytes Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený 12× 12×
Alopecosa pinetorum Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 32× 39×
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 13×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 14× 13× 27×
Pardosa saltuaria Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený 19× 20×
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus rupicola Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 15× 18×
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 14× 14×
Xysticus obscurus Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (907 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 2 0 3
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 161 30 5 37
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 9 5 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 0 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 2 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 8 11 0 7
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 6 5 0 6
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 41 16 2 16
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 2 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 5
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 117 42 1 20
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 4 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 10 3 0 7
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) 2 1 0 2
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 6 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 1 0 3
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 2 0 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 4 0 0 4
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 3 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 30 46 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 0 0 3
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 11 2 0 9
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 17 21 0 10
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 44 7 0 16
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 242 113 0 18
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 1 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 2 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 34 44 0 13
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 5 0 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 6 0 8
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 23 12 0 14
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 15 7 0 14
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 8 9 0 7
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 4
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 1 0 3
Maro lepidus Casemir, 1961 1 0 0 1
Maro sublestus Falconer, 1915 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 2
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 2
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 6 0 4
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 3 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 4 0 8
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 1 0 2
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 2 3 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 109 72 0 6
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 11 3 0 9
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 2 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 3 0 5
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 6 2 0 5
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 5 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 1 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 8 6 0 9
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 10 3 0 11
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 1 0 3
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 14 0 10
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 26 56 6 12
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 180 63 3 31
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 29 0 6
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 7 0 10
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 209 77 0 23
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 842 1206 129 13
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 4 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 5 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 7 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 5 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 7 5 2 3
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 19 8 0 14
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 4 1 0 5
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 5 0 0 4
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 156 22 3 13
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 4 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 9 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 3 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 3 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 9 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 5 13 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 1 3 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus obscurus Collett, 1877 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 2
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) 8 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 0 0 1
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 9 9 0 4
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 1 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 6 0 2
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 13 14 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 3 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 0 1 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 2
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 12 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 5 0 4
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Maro sublestus Falconer, 1915 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 4 0 4
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 10 4
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 5 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 2 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 5 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 9 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Maro sublestus Falconer, 1915 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 3 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 4 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 6 0 2
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 1 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (907 použitých nálezů)
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 65 13 5 8
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 5 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 102 28 1 9
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 6 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) 3 1 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 4
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 5 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 8 2 0 6
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 14 18 0 6
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 33 7 0 7
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 233 106 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 1 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 31 45 0 11
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 12 17 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 6 0 4
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 8 9 0 7
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Maro sublestus Falconer, 1915 1 2 0 3
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 3 0 3
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 109 72 0 6
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 7 2 0 4
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 2 3 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 40 29 2 10
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 5 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 15 6 0 7
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 852 1221 129 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 5 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 6 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 10 8 0 6
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 4 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 152 22 3 9
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 52 8 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 42 16 0 15
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 5
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 14 0 6
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 4 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 4 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 7 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 3 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 22 12 0 13
Erigone atra Blackwall, 1833 3 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 3 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 1 0 3
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 4 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 9 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 14 0 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 90 18 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 30 29 0 5
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 191 71 0 14
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 3 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 5 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 5 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 0 0 5
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus obscurus Collett, 1877 1 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 41 0 0 8
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 3
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 3 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 3 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 14 0 4
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 7 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 7 9 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 0 0 1
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 0 0 3
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 16 2 0 7
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 3
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 4 11 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 8 0 8
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 7 1 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 10 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 1 0 4
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) 8 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 1 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 0 1 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 2 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 2 1 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 3 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 3
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 9 0 4
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 2 1 0 1
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 2 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 23 8 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 7 5 2 3
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 3 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 3 0 3
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 8 0 6
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 0 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 6 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 1 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 2 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 15 12 1 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 5 10 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 30 46 0 5
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 6 0 4
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 1 0 2
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 5 4 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 21 52 6 11
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 3 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 8 6 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 2 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy