Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 73× 24× 97×

Micrargus georgescuae Millidge, 1976

České jménopavučenka širokostuhá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy97 nálezů, 21 kvadrátů
První nález 1987, V. Růžička, Růžička 1992a
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2126011
Individuální sběr2404
Zemní past4719047
Neurčeno38011
Smyk2002
Eklektor354022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1201
Neurčeno3237032
Rašeliniště5404
Výsadby listnáčů0101
Horské bučiny1001
Lesy455031
Kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy1001
Rašelinné bory5205
Skály a sutě v horách2102
Výsadby jehličnanů0101
Stinné skály nižších poloh146012
Suché doubravy1001
Reliktní bory na skalách1001
Jeskyně1102
Mokré louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy