Kvadráty: 5946
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 2x 2x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (15 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 1 4 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 4 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019