Kvadráty: 5946
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 4 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 4 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy