Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 374× 56× 439×

Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménoplachetnatka skrytá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy439 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (439 použitých nálezů)
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8482850244
Prosev98234063
Neurčeno112114062
Individuální sběr55110047
Smyk1737011
Eklektor47011
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (439 použitých nálezů)
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3413430141
Rašeliniště3381790106
Mokré louky3805
Horské smrčiny7740018
Slaniska3001
Ostřicové porosty stojatých vod3003
Horské bučiny3204
Kamenité suti nižších poloh3754016
Mokřadní vrbiny3002
Bylinné porosty břehů0101
Břehy tekoucích vod0101
Rašelinné bory176013
Podmáčené smrčiny351608
Horské biotopy33707
Paseky13306
Lesy309021
Skály a sutě v horách3003
Výsadby jehličnanů115010
Stinné skály nižších poloh6946032
Lesy vyšších poloh a strmých svahů166013
Suťové a roklinové lesy1621013
Skalní a suťové biotopy2802
Porosty borůvek731503
Bučiny nižších poloh0101
Lužní lesy nížin3301
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2301
alpínské trávníky1001
Mokřadní olšiny0101
Louky0001
Suché doubravy3903
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy