Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 8x 374x 40x 423x

Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménoplachetnatka skrytá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy423 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška400-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (361 použitých nálezů)
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr55110047
Zemní past8302830232
Prosev98230059
Smyk1737011
Eklektor47011
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (294 použitých nálezů)
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Slaniska3001
Porosty vysokých ostřic3003
Vrchoviště25687043
Horské buko-jedlové lesy3204
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0801
Kamenité sutě3754016
Kosodřevina3002
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Břehy tekoucích vod0101
Rašelinné březiny a bory176013
Podmáčené smrčiny351608
Horské biotopy33707
Rašeliniště a slatiniště7888057
Lesní paseky13306
Přechodová rašeliniště4204
Lesy309021
Skály subalpinského a alpinského pásma3003
Borové monokultury4004
Pískovcová skalní města6946032
Kultury jehličnanů1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů166013
Kulturní lesy1102
Horské smrčiny7731016
Vlhké louky3704
Suťové a roklinové lesy1621013
Smrkové monokultury5102
Skalní a suťové biotopy2802
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou731503
Květnaté bučiny0101
Lužní lesy3301
Rákosiny, orobincové porosty2301
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Bažinné olšiny0101
Louky0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3903
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy