Kvadráty: 5664
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Nusoncus nasutus Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 11×
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pinetorum Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 17×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 15×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 19× 22×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (564 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 4 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 5
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 4
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 3
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 2 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 0 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 0 11
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 2 0 10
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 6 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 11
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 4 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 5
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 6
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 5 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 6 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 11 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 3 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 3 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 2 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 4 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 1 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 2 5 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 3 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 6 0 4
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 1 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 7 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 16 33 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 7 1 6
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 5 7 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 1 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 3 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 4 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 13 14 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 6 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 5 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 2 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (564 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 3
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 0 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 4
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 4
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 11
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 5
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 3 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 1 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 1 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 1 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 4 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 16 45 0 7
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 9 1 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 12 12 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 1 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 4 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 5 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 11 12 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 2 6 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 4 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 8 9 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 2
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 1 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 5 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 3 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 2 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 5 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 5 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 5 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 8 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 3 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 5 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 3 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy