Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený 21× 22×

Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856)

České jménoslíďák tmavý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy22 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b
Poslední nález 2010
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška750-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann
This short note brings the new record of the occurrence of four rare spider species in the Czech Republic obtained in 1996 - 1997.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3506
Zemní past801408
Individuální sběr292218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno13607
Rašeliniště9935115
 SamciSamiceMláďataNálezy