Kvadráty: 5360
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 17×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 20× 20×
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 12× 14×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Cinetata gradata Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 14×
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 13× 13×
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Oreonetides vaginatus Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Stemonyphantes conspersus Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pinetorum Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10×
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 16×
Pardosa saltuaria Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 10× 10×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 12×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus rupicola Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10×
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (642 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 88 5 0 15
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 18 1 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 27 21 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 12 9 0 5
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 1 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 3
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 0 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 17 7 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 11 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 25 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 106 26 0 7
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 27 5 0 7
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 0 2 1 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 23 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 37 15 2 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 17 5 0 6
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 73 26 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 199 46 0 13
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 11 11 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 90 38 1 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 44 15 6 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 23 9 2 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 16 3 11
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 6 0 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 0 0 2
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 5 10 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 3 7 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 3 5 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 2 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 1 0 3
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 8 6 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 3 59 16
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 1 3 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 3 10 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 8 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 5 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 4 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 6 1 2
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 10 17 10 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 9 26 65 11
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 1 4
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 17 47 0 5
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 1 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 7 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 2 1 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 1 7 7
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 3 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 7 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 3 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 2 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 4 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 16 16 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 0 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 7 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 4 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 3 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 4 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Cinetata gradata (Simon, 1881) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 3 9 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 27 51 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 12 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 4 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 4 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 0 7 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 2
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 9 24 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 3 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (641 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 36 1 0 9
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 2 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 27 22 0 14
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 1 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 7 0 4
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 8 1 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 3 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 17 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 4 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 11 0 6
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 21 5 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 1 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 169 35 0 10
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 0 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 0 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 16 1 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 28 9
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 2 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 3 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 7 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 6 0 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 5 1 4
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 45 102 1 12
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 25 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 1 4
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 0 2 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 36 54 0 10
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 91 41 1 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 20 4 2 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 6 4
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 19 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 16 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 2 6 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 3 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 11 6 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 5 4 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Cinetata gradata (Simon, 1881) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 13 19 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 27 10 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 62 28 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 41 15 6 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 5 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 12 0 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 2 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 1 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 7 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 13 3 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 8 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 5 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 4 2 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 9 4 0 2
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 3 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 4 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 4 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 0 7 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 6 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 5 1 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 10 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 30 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 58 6 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 23 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 1 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 2 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 6 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 2 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 8 5 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 12 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 7 6 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 46 13 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 10 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 27 13 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 10 1 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 2 1 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 10 17 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 9 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 5 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 14 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 5 10 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 3 5 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy