Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 203x 47x 250x

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy250 nálezů, 85 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (250 použitých nálezů)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5091183192
Individuální sběr5513017
Neurčeno2511233
Prosev1505
Sklepávání6102
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (250 použitých nálezů)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky1202
Mezofilní louky1202
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2301
Lužní lesy nížin2201
Devětsilové lemy horských toků0101
Neurčeno7322358
Porosty vysokých ostřic9106
Lesy3505
Cesty, silnice11403
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy16507
Vrchoviště22706
Lesní okraje0103
Vlhké louky829033
Rákosiny, orobincové porosty326010
Rašeliniště a slatiniště234011
Ovocné sady172011
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0005
Stojaté a pomalu tekoucí vody3103
Xerotermy na jiných podkladech1222
Močály13033016
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Kamenolom1001
Slatiniště7104
Pole12406
Xerotermní travinobylinná společenstva5502
Pískovna1001
Bažinné olšiny14106
Lužní lesy31205
Slaniska191105
Polní meze7002
Rašelinné březiny a bory1002
Přechodová rašeliniště3104
Urbánní biotopy1102
Mezofilní louky10006
Ruderály3001
Květnaté bučiny5001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Lesní paseky1001
Kácené vrbové křoviny25505
Bylinné porosty na březích potoků a řek5202
Louky1001
Polní biotopy10201
Kultury listnáčů5101
Luční úhory0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy