Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 203× 53× 256×

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy256 nálezů, 85 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2018 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (256 použitých nálezů)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5971413198
Individuální sběr5513017
Neurčeno2511233
Prosev1505
Sklepávání6102
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (256 použitých nálezů)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno16145364
Mokré louky8311035
Mezofilní louky11208
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3302
Lužní lesy nížin499014
Bylinné porosty břehů5303
Ostřicové porosty stojatých vod9106
Lesy3505
Okraje silnic11403
Rašeliniště4812021
Lesní okraje0103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod326010
Ovocné sady s luční vegetací172011
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0005
Stojaté a pomalu tekoucí vody3103
Suché louky1222
Močály13033016
Suché doubravy1001
Kamenolomy1001
Luční ostřicové mokřady7104
Ostatní pole12406
Xerotermní travinobylinná společenstva5502
Mokřadní olšiny14106
Slaniska191105
Pastviny7002
Rašelinné bory1002
Ruderály4103
Bučiny nižších poloh5001
Porosty borůvek0001
Paseky1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny25505
Louky1001
Polní biotopy10201
Výsadby listnáčů5101
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy