Kvadráty: 6951
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Fotografie

Tibellus oblongus
Pistius truncatus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (273 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 12 2 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 13 6 0 6
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 15 7 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 3 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 14 10 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 16 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 20 2 0 6
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 18 45 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 2 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 5 2 0 4
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 25 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 158 32 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 28 7 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 40 9 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 12 3 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 41 6 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 21 11 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 2 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 1 1 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 3 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (273 použitých nálezů)
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 12 2 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 13 6 0 6
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 15 7 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 3 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 14 10 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 16 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 20 2 0 6
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 18 45 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 2 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 5 2 0 4
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 25 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 158 32 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 28 7 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 40 9 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 12 3 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 41 6 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 21 11 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 2 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 3 3 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy