Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 129× 48× 180×

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868

České jménocedivka hajní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy180 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška0-650

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (180 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4534268
Zemní past11031769
Smyk3706
Individuální sběr3944132
Prosev9305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (180 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky2001
Suťové a roklinové lesy3429010
Neurčeno93556103
Suché doubravy3205
Dubohabřiny0101
Paseky1102
Lesostepní doubravy8305
Stinné skály nižších poloh1304
Suché louky124113
Suché křoviny1102
Reliktní bory na skalách1102
Porosty borůvek14103
Lužní lesy nížin0202
Bučiny nižších poloh10203
Přirozené lesy1001
Skalní stepi na vápenci6026
Kamenité suti nižších poloh0102
Kamenolomy1303
Acidofilní bory2204
Lesní okraje0202
Xerotermní travinobylinná společenstva15504
Lesy1112
 SamciSamiceMláďataNálezy