Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 3x 129x 28x 160x

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868

České jménocedivka hajní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy160 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (94 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7425757
Individuální sběr3442127
Prosev9305
Smyk3605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (69 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny0101
lesostepní doubravy0101
suťové a roklinové lesy1001
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermy na jiných podkladech124113
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
Pískovcová skalní města0303
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Suťové a roklinové lesy252805
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou14103
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0202
Acidofilní bukové bučiny2102
Přirozené lesy1001
Lesní paseky0101
Skalní stepi na vápencových podkladech6026
Kamenité sutě0102
Kamenolom1303
Acidofilní bory2204
Lesní okraje0202
Xerotermní travinobylinná společenstva15504
Floristicky pestré křoviny0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0103
Květnaté bučiny8101
Lesy1112
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020