Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 3x 129x 34x 166x

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868

České jménocedivka hajní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy166 nálezů, 48 kvadrátů
První nález 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (166 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3944132
Zemní past7525758
Neurčeno3734266
Prosev9305
Smyk3605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy3205
Suťové a roklinové lesy282909
Neurčeno5848691
Dubohabřiny0101
Paseky1102
Lesostepní doubravy8305
Stinné skály nižších poloh1304
Suché louky124113
Suché křoviny1102
Reliktní bory na skalách1102
Porosty borůvek14103
Lužní lesy nížin0202
Bučiny nižších poloh10203
Přirozené lesy1001
Skalní stepi na vápenci6026
Kamenité suti nižších poloh0102
Kamenolomy1303
Acidofilní bory2204
Lesní okraje0202
Xerotermní travinobylinná společenstva15504
Lesy1112
 SamciSamiceMláďataNálezy