Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 184x 22x 206x

Arctosa figurata (Simon, 1876)

České jménoslíďák suchomilný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy206 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (U
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500-700

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Arctosa figurata (Simon, 1876) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2037021125
Individuální sběr1312117
Prosev5017
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (136 použitých nálezů)
Arctosa figurata (Simon, 1876) VUSamciSamiceMláďataNálezy
lesostepní doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1112
suché lesní lemy0101
suché louky3201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7104
Pískovcová skalní města14511
Xerotermy na jiných podkladech3513922
Reliktní bory na skalních podkladech13618
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5205
Skály nižších a středních výšek1001
Pastviny0101
Louky a pastviny3104
Acidofilní bory9314
Lesní okraje11105
Trnkové křoviny2001
Přirozené lesy2001
Lesní paseky1001
Pískovna1001
Kamenolom5001
Skalní stepi na vápencových podkladech4417231
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3914633
Smrkové monokultury10414
Luční úhory1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0202
 SamciSamiceMláďataNálezy