Kvadráty: 5852
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16x 16x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 6x 1x 7x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 4x 5x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 12x 1x 13x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 1x 4x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 4x 4x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 8x 2x 10x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 7x 2x 9x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 2x 3x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 6x 6x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x 2x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 28x 28x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 3x 4x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 2x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 2x 2x 4x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 12x 8x 20x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 3x 1x 4x
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 19x 19x
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera crocata Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 Není ohrožený 1x 1x
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 10x 12x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 6x 6x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 35x 37x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 2x 27x 29x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 2x 2x
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 17x 18x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 26x 26x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 5x 6x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 3x 3x
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 19x 1x 20x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria albovittata Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný 1x 1x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 3x 2x 6x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 15x 1x 16x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 3x 3x
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 6x 6x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 28x 28x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 20x 21x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 16x 17x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta fuscipalpa Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 32x 32x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 12x 12x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14x 14x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 11x 11x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 11x 11x
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 16x 16x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 25x 25x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 14x 14x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 20x 20x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 4x 4x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 14x 2x 17x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 5x 5x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 8x 8x
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 12x 12x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 10x 10x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 9x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 4x 4x
Mioxena blanda Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 31x 31x
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 12x 12x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 8x
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Staveleya pusilla Staveleya pusilla (Menge, 1869) Silně ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 19x 19x
Syedra gracilis Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 8x 8x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 14x 14x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 16x 16x
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 3x 1x 4x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 6x 6x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 15x 15x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 2x 2x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 7x 7x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 6x 7x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 29x 30x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 16x 18x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 4x 5x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 4x 1x 5x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 47x 47x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 35x 35x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 13x 14x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 14x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 16x 16x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 8x 9x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 1x 1x 2x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 1x 11x 14x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 10x 11x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 36x 36x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x 7x 9x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 5x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 8x 9x
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 19x 20x
Oonopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Triaeris stenaspis Triaeris stenaspis Simon, 1892 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 4x 4x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 26x 26x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 2x 3x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 13x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Modisimus culicinus  Modisimus culicinus (Simon, 1893) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 19x 1x 20x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 27x 28x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 2x 8x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 7x 7x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 21x 22x
Hasarius adansoni Hasarius adansoni (Audouin, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 8x 1x 10x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 9x 9x
Heliophanus lineiventris Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený 1x 1x
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 14x 14x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 10x 1x 11x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 4x 4x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 7x 7x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 4x 4x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 23x 23x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 10x 10x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 1x 5x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 1x 4x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 19x 19x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 12x 14x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 8x 8x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 6x 7x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 12x 12x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 4x 5x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 71x 71x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 22x 22x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 1x 3x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 6x 6x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 11x 12x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 20x 20x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 3x 4x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 5x 5x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 2x 2x
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 11x 1x 12x
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 8x 8x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 21x 21x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11x 1x 12x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 18x 19x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 21x 2x 24x
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 1x 3x
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený 1x 1x
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 9x 1x 10x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2114 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 13 3 3 10
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 6 1 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 3
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 3 0 0 3
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 1 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 1 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 7 4 0 7
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 2 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 22 24 1 21
Eresus kollari Rossi, 1846 34 1 6 10
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 8 7 0 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 20 16 1 20
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 13 1 0 7
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 5 0 13
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 5 1 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 21 12 2 12
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 6 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 2 1 0 3
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 37 19 0 21
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 15 29 0 9
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 16 5 1 9
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 44 3 0 8
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 10 8 0 8
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 28 8 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 14 11 0 8
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 20 10 0 7
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 20 6 0 9
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 5 0 4
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 4 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 22 0 13
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 2 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 3
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 4 0 4
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 10 22 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 4 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 10 2 0 4
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 25 3 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Mioxena blanda (Simon, 1884) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 26 0 23
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 55 9 0 12
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 2 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 13 13 3 16
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 2 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 8 12 0 12
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 7 13 0 12
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 13 0 14
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 4 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 3 0 4
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 206 74 8 21
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 9 1 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 28 3 0 6
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 183 90 7 35
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 282 124 25 24
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 30 8 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 6 14 0 12
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 1 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 45 20 1 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 7 9 1 8
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 13 0 24
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 44 15 0 5
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 3 0 0 3
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 14 9 3 15
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 26 18 0 10
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 4 2 24 10
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 8 0 7
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 5 5 4 10
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 7 2 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 3 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 11 8 2 11
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 2 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 2 1 6
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 4 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 1 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 3 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 31 3 0 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 2 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 5 0 11
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 13 3 0 9
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 1 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 12 4 0 6
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 2 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 5 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 3 5 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 6
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 7
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 12
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 11
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 3
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 6
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 7
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 9
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 6
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 5 0 7
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 4
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 3
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 5
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 4
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 4
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 6
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 4
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 7
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 8
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 8
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 5
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Triaeris stenaspis Simon, 1892 0 12 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 6 0 7
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 5 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 5
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 8
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 7
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 6
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 4
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 4
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 5
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 6 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 4 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 3 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 3
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 4
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 3 8
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 1 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 2 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 16 0 6
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Staveleya pusilla (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 3 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 2 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 2 4 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 3
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 10 3
Modisimus culicinus (Simon, 1893) 2 3 2 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 50 8
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 0 4
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 2 0 1 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 12 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 7 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 1 4 5
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 2 0 6
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 4 7 13
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 5 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 3 1 0 4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 6 1 0 7
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 13 27 0 17
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 6 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 3 0 4
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 5
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 11 19 0 18
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 3 4 0 7
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 39 47 0 49
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 14 19 0 19
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 6 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 2 0 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 3 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 2 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 8 11 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 4 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 2 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 2 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 1 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 2 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 2 1 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 2 2 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 4 1 7
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 6
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 3
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 4 0 5
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 9 0 7
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 1 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 4 25 0 12
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 15 0 14
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 11 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 1 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 8 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 10 500 1000 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 10 30 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 2 11 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 2 10 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 2 1 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 2
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2114 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 6
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 4
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 8
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 5
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 7 5
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 2
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 5 12
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 2 1 0 18
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 3 0 0 2
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 15
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 3 18
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 2
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 12
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 6
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 4
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 8
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 6 3 0 5
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 1 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 7
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 12
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 8
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 7
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 2 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 1 12
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 9
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 2 7
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 3
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 5
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 5 0 6
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 4
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 8
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 8 11 0 1
Staveleya pusilla (Menge, 1869) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 4
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 10
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 5 12
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 10
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 7
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 12
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 5
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 3 7
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 9
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 6 12
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 10
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 8
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 6
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 1 5
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 4
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 4
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 8
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 9
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 5
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 2 1 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 7
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 5
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 2 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 1 7
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 3 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 8 0 8
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 2 6
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 8
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 10
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 6 7 17
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 5 0 2
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 3 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 3 1 0 4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 9 4 0 12
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 13 27 0 17
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 7 0 10
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 5 0 7
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 6 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 12 28 0 25
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 0 5
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 7 29 0 19
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 0 4
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 45 61 0 62
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 14 19 0 19
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 8 2 2 5
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 0 4 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 5 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 4 1 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 3 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 3
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 14 7 2 5
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 12 8 0 7
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 35 3 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 4 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 4 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 10 3 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 5 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 5 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 3 0 3
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 4 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 11 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 20 4 0 4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 9 7 0 6
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 4 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 121 55 4 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 24 2 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 38 36 2 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 51 33 12 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 2 0 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 34 17 1 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 6 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 2 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 4 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 8 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 11 4
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 10 7 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 4 5 7
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 3 1 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 3 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 0 0 3
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 4 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 1 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 7 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 1 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 6 4 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 12 0 5
Eresus kollari Rossi, 1846 31 0 8 7
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 7 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 6 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 2 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 16 6 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 14 22 0 7
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 5
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 9 18 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 11 2 3
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 9 1 0 3
Mioxena blanda (Simon, 1884) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 14 0 5
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 10 3 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 2 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 3 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 2 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 4 7 1 4
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 47 7 3 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 194 76 10 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 3 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 6 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 19 10 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 46 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 12 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 3 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 18 3 0 4
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 1 1 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 8 4 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 3 7 4 8
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 16 8 0 9
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 9 4 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 11 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 7 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 1 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 0 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 12 7 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 4 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 5 0 3
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 3 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 78 39 1 14
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 5 2 1 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 3 13 0 9
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 4 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 44 15 0 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 7 4 0 6
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 4 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 14 7
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 3 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 1 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 8 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 3
Eresus kollari Rossi, 1846 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 6 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 22 3 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 15 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 3 0 4
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 21 2 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 6 0 5
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 4 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 28 7 4 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 6 1 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 27 14 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 1 3
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 3 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 3 2 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 20 4 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 6 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 2 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 28 7 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 4 2 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 4 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 5 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 37 6 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 5 0 1 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 5 2 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 1 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Triaeris stenaspis Simon, 1892 0 12 0 1
Modisimus culicinus (Simon, 1893) 2 3 2 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 2
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) 2 0 1 2
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 6 5 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 5 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 0 0 2
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 3 0 3
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 10 500 1000 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 11 0 2
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 10 30 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 2 11 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 2 11 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 2 4 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 2 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy