Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 22x 17x 405x 21x 465x

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

České jménoplachetnatka skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy465 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
Stratum(Underground), Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3975166
Zemní past8410216110
Eklektor4204
Prosev0804
Sklepávání0101
?1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov1033021
stinné skály nižších poloh2001
suťové a roklinové lesy522012
kamenolomy3404
výsadby jehličnanů2405
bučiny nižších poloh7608
kamenité suti nižších poloh52611162
Lesní okraje5205
osluněné skály nižších poloh31709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
horské bučiny0101
travnaté stepi4607
horská vřesoviště0403
00000000101
A7114001101
jeskyně0101
Lesy3604
podmáčené smrčiny0011
ruderály1305
Acidofilní bory10407
dubohabřiny7708
ovocné sady bez bylinné vegetace9302
lesostepní doubravy1102
bylinné porosty břehů1001
mokré louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020