Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 11× 11× 229× 28× 279×

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

České jménoplachetnatka skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy279 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
Stratum(Underground), Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (279 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3660264
Neurčeno2163089
Zemní past8111320108
Smyk91208
Prosev1706
Eklektor4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (279 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0111
Stinné skály nižších poloh617011
Vřesoviště nižších poloh2001
Interiéry budov1134022
Neurčeno2161599
Suťové a roklinové lesy522012
Kamenolomy3404
Výsadby jehličnanů2405
Bučiny nižších poloh7608
Kamenité suti nižších poloh53661565
Lesní okraje5205
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
Horské bučiny0101
Suché louky4708
Porosty borůvek0403
Jeskyně0101
Lesy3604
Horské smrčiny0011
Ruderály1305
Acidofilní bory10407
Suché doubravy4607
Ovocné sady s luční vegetací9302
Lesostepní doubravy1102
Bylinné porosty břehů1001
Dubohabřiny3101
Mokré louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy