Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 11x 11x 229x 27x 278x

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

České jménoplachetnatka skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy278 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
Stratum(Underground), Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (189 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3460263
Zemní past8111320108
Smyk91208
Prosev1706
Eklektor4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0111
stinné skály nižších poloh3002
interiéry budov1503
Suťové a roklinové lesy0101
kamenolomy1101
Smrkové monokultury2304
Acidofilní bukové bučiny3404
Kamenité sutě53661565
Sklepy21007
Lesní okraje5205
Suťové a roklinové lesy521011
Pískovcová skalní města11305
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
Květnaté bučiny4204
Horské buko-jedlové lesy0101
Skály nižších a středních výšek2404
Xerotermy na jiných podkladech4708
Interiéry budov819012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0403
Kamenolom2303
Jeskyně0101
Lesy3604
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0011
Urbánní biotopy1305
Acidofilní bory10407
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4607
Ovocné sady9302
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3101
Vlhké louky1101
Kultury jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy