Kvadráty: 6949
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 4 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 1 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 3 6 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 1 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 4 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 3 7 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019