Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 943× 54× 1009×

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)

České jménoplachetnatka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1009 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1009 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5693586
Zemní past799108776645
Prosev28433243
Neurčeno1492062134
Smyk2140119
Sklepávání79108011
Eklektor307518171
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1009 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1628127
Neurčeno1612312169
Horské smrčiny10461230
Lesy971825136
Skály a sutě v horách45137
Bylinné porosty břehů6947
Suťové a roklinové lesy96731951
Výsadby listnáčů1202
Jeskyně3406
Výsadby jehličnanů4568322214
Horské bučiny47801441
Kamenité suti nižších poloh98111073
Bučiny nižších poloh821020
Močály0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1561823683
Rašelinné bory0406
Stinné skály nižších poloh3764039
Mokřadní vrbiny1001
Kamenolomy0101
Břehy tekoucích vod621016
Porosty borůvek2103
Podmáčené smrčiny3526012
Reliktní bory na skalách0202
Paseky106018
Dubohabřiny1303
Ostřicové porosty stojatých vod1201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Mokřadní olšiny0101
Skalní a suťové biotopy4181811
Přirozené lesy814015
Lesní okraje7110003
Luční ostřicové mokřady0212
Acidofilní bory0101
Širokolisté horské nivy0101
Louky5002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin5301
Horská vřesoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy