Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 943× 49× 1004×

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)

České jménoplachetnatka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1004 nálezů, 140 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1004 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5692585
Prosev28433243
Zemní past797108576641
Neurčeno1492062134
Smyk2140119
Sklepávání79108011
Eklektor307518171
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1004 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny10461230
Lesy971825136
Skály a sutě v horách45137
Bylinné porosty břehů6947
Suťové a roklinové lesy96731951
Výsadby listnáčů1202
Neurčeno1592292165
Jeskyně3406
Výsadby jehličnanů4568322214
Rašeliniště1627126
Horské bučiny47801441
Kamenité suti nižších poloh98111073
Bučiny nižších poloh821020
Močály0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1561823683
Rašelinné bory0406
Stinné skály nižších poloh3764039
Mokřadní vrbiny1001
Kamenolomy0101
Břehy tekoucích vod621016
Porosty borůvek2103
Podmáčené smrčiny3526012
Reliktní bory na skalách0202
Paseky106018
Dubohabřiny1303
Ostřicové porosty stojatých vod1201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Mokřadní olšiny0101
Skalní a suťové biotopy4181811
Přirozené lesy814015
Lesní okraje7110003
Luční ostřicové mokřady0212
Acidofilní bory0101
Širokolisté horské nivy0101
Louky5002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin5301
Horská vřesoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy