Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 8x 4x 943x 44x 999x

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)

České jménoplachetnatka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy999 nálezů, 140 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-400-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (865 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5591383
Prosev26381540
Zemní past797108576641
Smyk2140119
Sklepávání79108011
Eklektor307518171
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (834 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny10258026
Lesy971825136
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2001
Kultury listnáčů1202
Suťové a roklinové lesy96721950
skály a sutě v horách1001
Propast2102
výsadby jehličnanů1101
Vrchoviště1215016
Horské buko-jedlové lesy47801441
Kamenité sutě98111073
Květnaté bučiny312010
Močály0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek3705
Acidofilní bukové bučiny59010
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1561823683
Rašelinné březiny a bory0406
Skály nižších a středních výšek1302
Kosodřevina1001
Kamenolom0101
Kultury jehličnanů4077042
Rašeliniště a slatiniště4908
Břehy tekoucích vod621016
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2103
Podmáčené smrčiny3526012
Pískovcová skalní města3661037
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Lesní paseky106018
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1303
Kulturní lesy1226117
Porosty vysokých ostřic1201
Pískovna0101
Bažinné olšiny0101
Smrkové monokultury3536330118
Borové monokultury5095136
Skalní a suťové biotopy4181811
Skály subalpinského a alpinského pásma2204
Přirozené lesy814015
Lesní okraje7110003
Jeskyně1304
Slatiniště0212
Přechodová rašeliniště0312
Acidofilní bory0101
Širokolisté vysokostébelné nivy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1303
Louky5002
Kácené vrbové křoviny0101
Lužní lesy5301
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
 SamciSamiceMláďataNálezy