Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 16x 7x 1725x 37x 1785x

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)

České jménoplachetnatka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1785 nálezů, 137 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-400-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (864 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past806107778648
Individuální sběr4283172
Prosev49791556
Sklepávání7410906
Smyk61917
?2402
Eklektor307518171
sf3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (826 použitých nálezů)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
skály a sutě v horách3205
výsadby jehličnanů1943522196
rašeliniště1427125
Kultury listnáčů1001
horské bučiny47801441
Lesy951825134
bučiny nižších poloh821020
kamenité suti nižších poloh98111073
Močály0101
bylinné porosty břehů3705
horské smrčiny10157025
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1561823683
rašelinné bory0406
osluněné skály nižších poloh3764039
kosodřevina1001
kamenolomy0101
Břehy tekoucích vod621016
horská vřesoviště2204
podmáčené smrčiny3629015
suťové a roklinové lesy96711949
reliktní bory na skalách0202
paseky106018
dubohabřiny1303
ostřicové porosty stojatých vod1201
pískovny0101
bažinné olšiny0101
Skalní a suťové biotopy4181811
Přirozené lesy814015
Lesní okraje7110003
jeskyně2305
luční ostřicové mokřady0212
Acidofilní bory0101
širokolisté horské nivy0101
Louky5002
vrbové křoviny0101
údolní jasanoolšové luhy5301
2121110262480018
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020